Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HGH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860218 Chỉ huy kỹ thuật hóa học phía Bắc A00 24.5 tiêu chí phụ điểm môn Hóa đạt 7.00 điểm trở lên
2 D860218 Chỉ huy kỹ thuật hóa học phía Nam A00 21.25 Tiêu chí phụ điểm môn Hóa đạt 6.00 điểm trở lên, tiêu chí phụ 2 (tổng điểm trung bình của 3 môn: Toán, Lý, Hóa trong 5 học kỳ) đạt 121.10 điểm
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)