Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HEH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860226 Hậu cần quân sự miền Bắc A00 26.25 Tiêu chí phụ: Lấy các thí sinh có tổng điểm 26 điểm, điểm thi môn Toán từ 9.25 điểm trở lên, tiêu chí phụ 2 Xét các thí sinh có tổng 26 điểm, môn Toán 9 điểm và điểm tổng kết Toán, Lý, Hóa 5 học kì có tổng điểm là 131,7 trở lên
2 D860226 Hậu cần quân sự miền Nam A00 23.5 Tiêu chí phụ: Lấy các thí sinh có tổng điểm 23.25 điểm, điểm thi môn Toán từ 7.5 điểm trở lên, tiêu chí phụ 2 Xét các thí sinh có tổng 23.25 điểm, môn Toán 7.25 điểm và điểm tổng kết Toán, Lý, Hóa 5 học kì có tổng điểm là 124.10 trở lên
3 D860226 Hậu cần quân sự miền Bắc A01 18.25
4 D860226 Hậu cần quân sự miền Nam A01 18
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)