Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HCP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310106 Kinh tế quốc tế 20.46 Tiêu chí phụ môn toán 6.25
2 D340101 Quản trị kinh doanh 19.44 Tiêu chí phụ môn toán 7
3 D310205 Quản lý nhà nước 19.05 Tiêu chí phụ môn toán 5.25
4 D340201 Tài chính – Ngân hàng 19.68 Tiêu chí phụ môn toán 5.5
5 D310101 Kinh tế 19.5 Tiêu chí phụ môn toán 6.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)