Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HCH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310205 Quản lí nhà nước A00;A01 19.5
2 D310205 Quản lí nhà nước C00 24.5
3 D310205 Quản lí nhà nước D01 19.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)