Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: GSA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh Toán, Lý, Hóa 19.5
2 D840104 Kinh tế vận tải Toán, Lý, Hóa 19.25
3 D840101 Khai thác vận tải (Chương trình chất lượng cao Quy hoạch Quản lý GTVT Đô thị Việt - Pháp) Toán, Lý, Hóa 17.25
4 D580301 Kinh tế xây dựng Toán, Lý, Hóa 19.5
5 D840101 Khai thác vận tải Toán, Lý, Hóa 19
6 D580208 Kỹ thuật xây dựng Toán, Lý, Hóa 19.75
7 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu Đường bộ Việt - Anh) Toán, Lý, Hóa 16.25
8 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Toán, Lý, Hóa 20.5
9 D520320 Kỹ thuật môi trường Toán, Lý, Hóa 18.5
10 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Toán, Lý, Hóa 18
11 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông Toán, Lý, Hóa 19.5
12 D520201 Kỹ thuật điện - điện tử Toán, Lý, Hóa 20.5
13 D520103 Kỹ thuật cơ khí Toán, Lý, Hóa 20.75
14 D340301 Kế toán Toán, Lý, Hóa 19.5
15 D480201 Công nghệ thông tin Toán, Lý, Hóa 20.25
16 D310101 Kinh tế Toán, Lý, Hóa 18.75
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)