Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: FBU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1,C,D 15 Xét học bạ: 18 điểm
2 D340301 Kế toán A,A1,C,D 15 Xét học bạ: 18 điểm
3 D340302 Kiểm toán A,A1,C,D 15 Xét học bạ: 18 điểm
4 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1,C,D 15 Xét học bạ: 18 điểm
5 D340121 Kinh doanh thương mại A,A1,C,D 15 Xét học bạ: 18 điểm
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)