Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: EIU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử A00;A01;B00;D01 15 Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
2 D520216 Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá A00;A01;B00;D01 15 Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
3 D520114 Kĩ thuật cơ - điện tử A00;A01;B00;D01 15 Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
4 D480102 Truyền thông và mạng máy tính A00;A01;B00;D01 15 Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
5 D480103 Kỹ thuật phần mềm A00;A01;B00;D01 15 Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
6 D340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;B00;D01 15 Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
7 D720501 Điều dưỡng A00;A01;B00;D01 15 Gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)