Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DVX
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340301 Kế toán 15 18 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT
2 D340201 Tài chính – ngân hàng 15 18 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT
3 D340101 Quản trị kinh doanh 15 18 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT
4 D340107 Quản trị du lịch khách sạn 15 18 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT
5 D420201 Công nghệ sinh học 15 18 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT
6 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 15 18 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT
7 D480201 Công nghệ thông tin 15 18 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT
8 D220201 Ngôn ngữ Anh 15 18 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT
9 C340301 Kế toán 13 16.5 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT
10 C340201 Tài chính – ngân hàng 13 16.5 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT
11 C340101 Quản trị kinh doanh 13 16.5 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT
12 C420201 Công nghệ sinh học 13 16.5 điểm đối với phương thức xét học bạ THPT
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)