Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DVD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140221 Sư phạm Âm nhạc 15
2 D210205 Thanh nhạc 15
3 D140222 Sư phạm Mỹ thuật 15
4 D210103 Hội hoạ 15
5 D 130201 Giáo dục Mầm non 15
6 D210104 Thiết kế Đồ hoạ 15
7 D210404 Thiết kế Thời trang 15
8 D220343 Quản lý Thể dục Thể thao 15
9 D220201 Ngôn ngữ Anh 15
10 D220342 Quản lý Văn hoá 15
11 D220113 Việt Nam học(Chuyên ngành Du lịch) 15
12 D320201 Thông tin học 15
13 D340107 Quản trị Khách sạn 15
14 D340103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 15
15 D760101 Công tác Xã hội 15
16 D310205 Quản lý Nhà nước 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)