Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTY
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720101 Y đa khoa 24.75
2 D720401 Dược học 24.5
3 D720601 Răng - Hàm - Mặt 24.5
4 D720302 Y học dự phòng 23
5 D720501 Điều dưỡng 22
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)