Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140101A Giáo dục học 15
2 D140101B Giáo dục học 15
3 D140101C Giáo dục học 15
4 D140201A GDMầm non 22.5
5 D140202A GD Tiểu học 17
6 D140205A GD Chính trị 15
7 D140205B GD Chính trị 15
8 D140205C GD Chính trị 15
9 D140206A GD Thể chất 15
10 D140209A SP Toán học 20.5
11 D140209B SP Toán học 16
12 D140210A SP Tin học 15
13 D140210B SP Tin học 15
14 D140210C SP Tin học 15
15 D140211A SP Vật Lý 17
16 D140211B SP Vật Lý 16
17 D140212A SP Hoá học 16
18 D140212B SP Hoá học 16
19 D140213A SP Sinh học 16
20 D140213B SP Sinh học 16
21 D140217A SP Ngữ Văn 20.5
22 D140217B SP Ngữ Văn 16
23 D140217C SP Ngữ Văn 18.5
24 D140218A SP Lịch Sử 17
25 D140218B SP Lịch Sử 16
26 D140218C SP Lịch Sử 16
27 D140219A SP Địa Lý 19
28 D140219B SP Địa Lý 16
29 D140219C SP Địa Lý 20
30 D140231 SP Tiếng Anh 23
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)