Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTM
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D440221 Khí tượng học 22.5 Xét học bạ
2 D440201 Địa chất học 23.4 Xét học bạ
3 D340101 Quản trị kinh doanh  26.8 Xét học bạ
4 D110104 Cấp thoát nước 24.9 Xét học bạ
5 D110104 Cấp thoát nước 24.8 Xét học bạ
6 D850198 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo 15
7 D850103 Quản lý đất đai 18.75
8 D850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 17.5
9 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 18.25
10 D580212 Kỹ thuật tài nguyên nước 17
11 D520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 16.5
12 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 19.25
13 D480201 Công nghệ thông tin 19.25
14 D480104 Hệ thống thông tin 17.25
15 D440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 16
16 D440224 Thủy văn 16.5
17 D440221 Khí tượng học 17.25
18 D440201 Địa chất học 17.5
19 D340101 Quản trị kinh doanh 19.25
20 D110104 Cấp thoát nước 17.75
21 D440224 Thủy văn 21.6 Xét học bạ
22 D480201 Công nghệ thông tin  25.7 Xét học bạ
23 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường  26.9 Xét học bạ
24 D520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 22.6 Xét học bạ
25 D850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 26 Xét học bạ
26 D850103 Quản lý đất đai 26.2 Xét học bạ
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)