Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 DTL_TT01 Toán ứng dụng 5.28 Điểm quy đổi 21.12
2 DTL_TT01 Khoa học máy tính 5.28 Điểm quy đổi 21.12
3 DTL_TT01 Truyền thông và mạng máy tính 5.28 Điểm quy đổi 21.12
4 DTL_TT01 Hệ thống thông tin 5.28 Điểm quy đổi 21.12
5 DTL_KQ01 Kế toán 5.18 Điểm quy đổi 15.54
6 DTL_KQ01 Tài chính - Ngân hàng 5.18 Điểm quy đổi 15.54
7 DTL_KQ01 Quản trị kinh doanh 5.18 Điểm quy đổi 15.54
8 DTL_KQ01 Quản trị dịch vụ du lịch - Lữ hành 5.18 Điểm quy đổi 15.54
9 DTL_NN01 Ngôn ngữ Anh 5 Điểm quy đổi 20.00
10 DTL_NN02 Ngôn ngữ Trung quốc 5.14 Điểm quy đổi 15.42
11 DTL_NN02 Ngôn ngữ Trung quốc 5.14 Điểm quy đổi 20.56
12 DTL_NN03 Ngôn ngữ Nhật 5.29 Điểm quy đổi 15.87
13 DTL_NN03 Ngôn ngữ Nhật 5.29 Điểm quy đổi 21.16
14 DTL_NN04 Ngôn ngữ Hàn quốc 6.08 Điểm quy đổi 18.24
15 DTL_XN01 Việt Nam học 5.08 Điểm quy đổi 15.24
16 DTL_XN01 Công tác xã hội 5.08 Điểm quy đổi 15.24
17 DTL_SK01 Y tế công cộng 5 Điểm quy đổi 15.00
18 DTL_SK01 Điều dưỡng 5 Điểm quy đổi 15.00
19 DTL_SK01 Dinh dưỡng 5 Điểm quy đổi 15.00
20 DTL_SK01 Quản lý bệnh viện 5 Điểm quy đổi 15.00
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)