Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTE
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340301 Kế toán 15 Xét học bạ lấy 36 điểm
2 D340201 Tài chính – Ngân hàng 15 Xét học bạ lấy 36 điểm
3 D380107 Luật Kinh tế 15 Xét học bạ lấy 36 điểm
4 D340101 Quản trị Kinh doanh 15 Xét học bạ lấy 36 điểm
5 D310101 Kinh tế 15 Xét học bạ lấy 36 điểm
6 D340115 Marketing 15 Xét học bạ lấy 36 điểm
7 D340103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 15 Xét học bạ lấy 36 điểm
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)