Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
2 D480101 Khoa học máy tính 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
3 D480102 Truyền thông và mạng máy tính 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
4 D480103 Kỹ thuật phần mềm 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
5 D480104 Hệ thống thông tin 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
6 D480299 An toàn thông tin 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
7 D510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
8 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
9 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
10 D510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
11 D340199 Thương mại điện tử 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
12 D340405 Hệ thống thông tin quản lý 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
13 D340406 Quản trị văn phòng 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
14 D520212 Kỹ thuật Y sinh 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
15 D320104 Truyền thông đa phương tiện 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
16 D320106 Công nghệ Truyền thông 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
17 D210403 Thiết kế đồ họa 15 Tổng điểm xét tuyển học bạ 36
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)