Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DSG
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử 15 Xét học bạ 18 điểm
2 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 15 Xét học bạ 18 điểm
3 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 15 Xét học bạ 18 điểm
4 D480201 Công nghệ thông tin 15 Xét học bạ 18 điểm
5 D540102 Công nghệ thực phẩm 15 Xét học bạ 18 điểm
6 D340101 Quản trị kinh doanh 15 Xét học bạ 18 điểm
7 D580201 Kĩ thuật công trình xây dựng 15 Xét học bạ 18 điểm
8 D210402 Thiết kế công nghiệp 15 Xét học bạ 18 điểm
9 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 10 Xét học bạ 16.5 điểm
10 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10 Xét học bạ 16.5 điểm
11 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 10 Xét học bạ 16.5 điểm
12 C480201 Công nghệ thông tin 10 Xét học bạ 16.5 điểm
13 C540102 Công nghệ thực phẩm 10 Xét học bạ 16.5 điểm
14 C340101 Quản trị kinh doanh 10 Xét học bạ 16.5 điểm
15 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng 10 Xét học bạ 16.5 điểm
16 C210402 Thiết kế công nghiệp 10 Xét học bạ 16.5 điểm
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)