Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DQU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140209 Sư phạm Toán 15
2 D140211 Sư phạm Vật lý 15
3 D140213 Sư phạm Sinh học 15
4 D140201 Giáo dục Mầm non 15.5
5 D140202 Giáo dục Tiểu học 18
6 D440102 Vật lý học 15
7 D480201 Công nghệ Thông tin 15
8 D620112 Bảo vệ thực vật 15
9 D220330 Văn học 15
10 D220201 Ngôn ngữ Anh 15
11 D220113 Việt Nam học 15
12 C140209 Sư phạm Toán học 0 Tốt nghiệp THPT
13 C140218 Sư phạm Địa lý 12
14 C340301 Kế toán 0 Tốt nghiệp THPT
15 C220113 Việt Nam học 0 Tốt nghiệp THPT
16 C760101 Công tác xã hội 0 Tốt nghiệp THPT
17 C220201 Tiếng Anh 0
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)