Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DQB
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140201 Giáo dục Mầm non 29
2 D140202 Giáo dục Tiểu học 0 Điểm trúng tuyển ngành không quy định môn chính:19.5
3 D140205 Giáo dục Chính trị 0 Điểm trúng tuyển ngành không quy định môn chính:15
4 D140209 Sư phạm Toán học 23.5
5 D140211 Sư phạm Vật lý 20
6 D140212 Sư phạm Hóa học 20
7 D140213 Sư phạm Sinh học 20
8 D140217 Sư phạm Ngữ văn 22.75
9 D140218 Sư phạm Lịch sử 20
10 D220201 Ngôn ngữ Anh 20
11 D310501 Địa lý - Du lịch 0 Điểm trúng tuyển ngành không quy định môn chính:15
12 D340101 Quản trị kinh doanh 0 Điểm trúng tuyển ngành không quy định môn chính:15
13 D380101 Luật 0 Điểm trúng tuyển ngành không quy định môn chính:15
14 D480103 Kỹ thuật phần mềm 0 Điểm trúng tuyển ngành không quy định môn chính:15
15 D480201 Công nghệ thông tin 0 Điểm trúng tuyển ngành không quy định môn chính:15
16 D520201 Kỹ thuật Điện, điện tử 20
17 D620116 Phát triển nông thôn 0 Điểm trúng tuyển ngành không quy định môn chính:15
18 D620201 Lâm nghiệp 0 Điểm trúng tuyển ngành không quy định môn chính:15
19 D850101 Lâm nghiệp 0 Điểm trúng tuyển ngành không quy định môn chính:15
20 D140206 Giáo dục thể chất 26
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)