Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DPY
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140201 Giáo dục Mầm non 16
2 D140202 Giáo dục Tiểu học 16
3 D140209 Sư phạm  Toán học 15
4 D140210 Sư phạm  Tin học 15
5 D140217 Sư phạm  Ngữ văn 15
6 D140231 Sư phạm  Tiếng Anh 15
7 D220113 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) 15
8 D220201 Ngôn ngữ Anh 15
9 D220330 Văn học 15
10 D440112 Hóa học (Chuyên ngành Hóa thực phẩm) 15
11 D480201 Công nghệ thông tin 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)