Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DNU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140209 Sư phạm Toán học 16
2 D140211 Sư phạm Vật lí 15
3 D140212 Sư phạm Hóa học 15
4 D140213 Sư phạm Sinh học 15
5 D140231 Sư phạm Tiếng Anh 19
6 D140217 Sư phạm Ngữ văn 15
7 D140218 Sư phạm Lịch sử 15
8 D140202 Giáo dục Tiểu học 17.25
9 D140201 Giáo dục Mầm non 20.67
10 D220201 Ngôn ngữ Anh 19
11 D340301 Kế toán 15
12 D340101 Quản trị kinh doanh 16
13 C140209 Sư phạm Toán học 12
14 C140211 Sư phạm Vật lí 10.5
15 C140210 Sư phạm Tin học 10.5
16 C140213 Sư phạm Sinh học 10.5
17 C140217 Sư phạm Ngữ văn 11
18 C140218 Sư phạm Lịch sử 10
19 C140231 Sư phạm Tiếng Anh 13
20 C140202 Giáo dục Tiểu học 13
21 C140201 Giáo dục Mầm non 18.42
22 C220201 Tiếng Anh 13
23 C340101 Quản trị kinh doanh 13
24 C340301 Kế toán 13
25 C340201 Tài chính - Ngân hàng 11
26 C850103 Quản lý đất đai 10
27 C220113 Việt Nam học (VH du lịch) 10
28 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 10
29 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 10
30 C340406 Quản trị văn phòng 10.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)