Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DNT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D220201 Ngôn ngữ Anh (**) 18
2 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15
3 D220213 Đông Phương học 15
4 D310206 Quan hệ quốc tế (**) 18
5 D340101 Quản trị kinh doanh (**) 18
6 D340120 Kinh doanh quốc tế (**) 18
7 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (**) 18
8 D340107 Quản trị khách sạn (**) 18
9 D340201 Tài chính - Ngân hàng (**) 18
10 D340301 Kế toán (**) 18
11 D380107 Luật kinh tế 15
12 D480201 Công nghệ thông tin 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)