Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DMT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D850199 Quản lý biển 15
2 D850198 Quản lý tài nguyên nước 15
3 D850103 Quản lý đất đai 17
4 D850102 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên 16
5 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 20
6 D520503 Kỹ thuật trắc địa bản đồ 15
7 D520501 Kỹ thuật địa chất 15
8 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
9 D480201 Công nghệ thông tin 16
10 D440306 Khoa học đất 15
11 D440299 Khí tượng thủy văn biển 15
12 D440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 15
13 D440224 Thủy văn 15
14 D440221 Khí tượng học 15
15 D340301 Kế toán 16.25
16 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17
17 C850103 Quản lý đất đai 13
18 C510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 9
19 C515902 Công nghệ kỹ thuật trắc địa 9
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)