Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DMS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh 20
2 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20
3 D340107 Quản trị khách sạn 20
4 D340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20
5 D340115 Marketing 21
6 D340116 Bất động sản 18
7 D340120 Kinh doanh quốc tế 21
8 D340201 Tài chính - Ngân hàng 19
9 D340301 Kế toán 20
10 D340405 Hệ thống thông tin quản lí 18
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)