Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DLH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720401 Dược học 15 Xét học bạ 18 điểm
2 D480201 Công nghệ thông tin 15 Xét học bạ 18 điểm
3 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 15 Xét học bạ 18 điểm
4 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 15 Xét học bạ 18 điểm
5 D510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa 15 Xét học bạ 18 điểm
6 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí 15 Xét học bạ 18 điểm
7 D510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng 15 Xét học bạ 18 điểm
8 D510401 Công nghệ kĩ thuật hóa học 15 Xét học bạ 18 điểm
9 D540101 Công nghệ thực phẩm 15 Xét học bạ 18 điểm
10 D420201 Công nghệ sinh học 15 Xét học bạ 18 điểm
11 D440301 Khoa học môi trường 15 Xét học bạ 18 điểm
12 D340101 Quản trị kinh doanh 15 Xét học bạ 18 điểm
13 D340201 Tài chính - Ngân hàng 15 Xét học bạ 18 điểm
14 D340301 Kế toán 15 Xét học bạ 18 điểm
15 D310101 Kinh tế 15 Xét học bạ 18 điểm
16 D380107 Luật kinh tế 15 Xét học bạ 18 điểm
17 D220213 Đông phương học 15 Xét học bạ 18 điểm
18 D220113 Việt Nam học 15 Xét học bạ 18 điểm
19 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15 Xét học bạ 18 điểm
20 D220201 Ngôn ngữ Anh 15 Xét học bạ 18 điểm
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)