Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DKY
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720101 Y đa khoa 24.5
2 D720330 Kĩ thuật hình ảnh y học 22
3 D720332 Xét nghiệm y học 22.5
4 D720501 Điều dưỡng 22
5 D720503 Phục hồi chức năng 21
6 C720330 Kỹ thuật hình ảnh y học 17
7 C720332 Xét nghiệm y học 19
8 C720501 Điều dưỡng 19
9 C720502 Hộ sinh 18
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)