Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DKS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D380101 LUẬT A 25 Thí sinh Nam ở MIỀN BẮC (TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH TRỞ RA)
2 D380101 LUẬT A 24 Thí sinh Nữ ở MIỀN BẮC (TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH TRỞ RA)
3 D380101 LUẬT A 25 Thí sinh Nam ở MIỀN NAM (TỪ TỈNH QUẢNG TRỊ TRỞ VÀO)
4 D380101 LUẬT A 23 Thí sinh Nữ ở MIỀN NAM (TỪ TỈNH QUẢNG TRỊ TRỞ VÀO)
5 D380101 LUẬT A1 24 Thí sinh Nam ở MIỀN BẮC (TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH TRỞ RA)
6 D380101 LUẬT A1 23 Thí sinh Nữ ở MIỀN BẮC (TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH TRỞ RA)
7 D380101 LUẬT A1 22 Thí sinh Nam ở MIỀN NAM (TỪ TỈNH QUẢNG TRỊ TRỞ VÀO)
8 D380101 LUẬT A1 19 Thí sinh Nữ ở MIỀN NAM (TỪ TỈNH QUẢNG TRỊ TRỞ VÀO)
9 D380101 LUẬT C 29 Thí sinh Nam ở MIỀN BẮC (TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH TRỞ RA)
10 D380101 LUẬT C 25 Thí sinh Nữ ở MIỀN BẮC (TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH TRỞ RA)
11 D380101 LUẬT C 26 Thí sinh Nam ở MIỀN NAM (TỪ TỈNH QUẢNG TRỊ TRỞ VÀO)
12 D380101 LUẬT C 22 Thí sinh Nữ ở MIỀN NAM (TỪ TỈNH QUẢNG TRỊ TRỞ VÀO)
13 D380101 LUẬT D 23 Thí sinh Nam ở MIỀN BẮC (TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH TRỞ RA)
14 D380101 LUẬT D 19 Thí sinh Nữ ở MIỀN BẮC (TỪ TỈNH QUẢNG BÌNH TRỞ RA)
15 D380101 LUẬT D 21 Thí sinh Nam ở MIỀN NAM (TỪ TỈNH QUẢNG TRỊ TRỞ VÀO)
16 D380101 LUẬT D 16 Thí sinh Nữ ở MIỀN NAM (TỪ TỈNH QUẢNG TRỊ TRỞ VÀO)
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)