Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DKQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
2 D340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01 15
3 D340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 15
4 D340301 Kế toán A00; A01; D01 15
5 D340302 Kiểm toán A00; A01; D01 15
6 D380107 Luật kinh tế A00; A01; D01 15
7 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 9
8 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 9
9 C340301 Kế toán A00; A01; D01 9
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)