Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DKK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D540101 Công nghệ thực phẩm 15.5
2 D540202 Công nghệ sợi, dệt 15
3 D540204 Công nghệ may 18
4 D480201 Công nghệ thông tin 16
5 D510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa 15.5
6 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 16
7 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 15
8 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí 15.5
9 D340301 Kế toán 16
10 D340101 Quản trị kinh doanh 15.5
11 D340201 Tài chính - Ngân hàng 15
12 C540101 Công nghệ thực phẩm 10
13 C540202 Công nghệ sợi, dệt 10
14 C540204 Công nghệ may 10
15 C480201 Công nghệ thông tin 10
16 C510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa 10
17 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 10
18 C510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 10
19 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí 10
20 C340301 Kế toán 10
21 C340101 Quản trị kinh doanh 10
22 C340201 Tài chính - Ngân hàng 10
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)