Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DKC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720401 Dược học 18 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:18
2 D520320 Kỹ thuật môi trường 16 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:16
3 D420201 Công nghệ sinh học 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
4 D540101 Công nghệ thực phẩm 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
5 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 16 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:16
6 D520201 Kỹ thuật điện - điện tử 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
7 D520114 Kỹ thuật cơ - điện tử 16 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:16
8 D520103 Kỹ thuật cơ khí 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
9 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
10 D510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
11 D480201 Công nghệ thông tin 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
12 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
13 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15,5
14 D580302 Quản lý xây dựng 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
15 D540204 Công nghệ may 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
16 D340101 Quản trị kinh doanh 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
17 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:16
18 D340107 Quản trị khách sạn 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
19 D340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15,5
20 D340115 Marketing 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15,5
21 D380107 Luật kinh tế 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15,5
22 D310401 Tâm lý học 16 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:16
23 D340301 Kế toán 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
24 D340201 Tài chính - Ngân hàng 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
25 D580301 Kinh tế xây dựng 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
26 D210405 Thiết kế nội thất 18 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:18
27 D210404 Thiết kế thời trang 18 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:18
28 D210403 Thiết kế đồ họa 18 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:18
29 D580102 Kiến trúc 18 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:18
30 D220201 Ngôn ngữ Anh 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
31 D220209 Ngôn ngữ Nhật 16 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:16
32 D320104 Truyền thông đa phương tiện 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15,5
33 D220213 Đông phương học 15 Điểm xét tuyển NVBS đợt 1:15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)