Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DHY
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720101 Y đa khoa 26
2 D720103 Y học dự phòng 22.75
3 D720201 Y học cổ truyền 24.5
4 D720301 Y tế công cộng 21
5 D720330 Kỹ thuật hình ảnh y học 23.25
6 D720332 Xét nghiệm y học 23.25
7 D720401 Dược học 25.5
8 D720501 Điều dưỡng 22.5
9 D720601 Răng - Hàm - Mặt 25.75
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)