Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DHT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D220104 Hán - Nôm 15
2 D220213 Đông phương học 15
3 D220301 Triết học 15
4 D220310 Lịch sử 15
5 D220320 Ngôn ngữ học 15
6 D220330 Văn học 15
7 D310301 Xã hội học 15
8 D320101 Báo chí 17
9 D420101 Sinh học 15
10 D420201 Công nghệ sinh học 17
11 D440102 Vật lý học 15
12 D440112 Hóa học 15
13 D440201 Địa chất học 15
14 D440217 Địa lý tự nhiên 15
15 D440301 Khoa học môi trường 15
16 D460101 Toán học 18
17 D460112 Toán ứng dụng 18
18 D480201 Công nghệ thông tin 24.5
19 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 16.5
20 D520501 Kỹ thuật địa chất 15
21 D520503 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ 15
22 D580102 Kiến trúc 20
23 D760101 Công tác xã hội 15.5
24 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)