Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DHS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140201 Giáo dục Mầm non 17.25
2 D140202 Giáo dục Tiểu học 20.25
3 D140205 Giáo dục chính trị 15
4 D140209 Sư phạm Toán học 26
5 D140210 Sư phạm Tin học 18
6 D140211 Sư phạm Vật lý 18
7 D140212 Sư phạm Hóa học 24
8 D140213 Sư phạm Sinh học 18
9 D140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 15
10 D140217 Sư phạm Ngữ văn 21
11 D140218 Sư phạm Lịch sử 18
12 D140219 Sư phạm Địa lý 15
13 D310403 Tâm lý học giáo dục 15
14 T140211 Vật lý 18
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)