Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DHQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D210403 Thiết kế Đồ họa 24.75
2 D340101 Quản trị kinh doanh 15
3 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
4 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
5 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử 15
6 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)