Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DHN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140222 Sư phạm Mỹ thuật 32.5
2 D210103 Hội họa 33
3 D210403 Thiết kế Đồ họa 24.75
4 D210404 Thiết kế Thời trang 27.25
5 D210405 Thiết kế Nội thất 26.75
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)