Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DHK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310101 Kinh tế 19
2 D340101 Quản trị kinh doanh 20.5
3 D340101LT Quản trị kinh doanh 20.5
4 D340115 Marketing 20
5 D340121 Kinh doanh thương mại 19
6 D340201 Tài chính - Ngân hàng 19
7 D340301 Kế toán 20
8 D340301LT Kế toán 20
9 D340302 Kiểm toán 20
10 D340404 Quản trị nhân lực 19
11 D340405 Hệ thống thông tin quản lý 18
12 D620114 Kinh doanh nông nghiệp 16
13 D620115 Kinh tế nông nghiệp 17
14 D903124 Kinh tế nông nghiệp - Tài chính 16
15 L340101 Quản trị kinh doanh (Liên kết) 15
16 L340201 Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) 16
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)