Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DHF
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140231 Sư phạm Tiếng Anh 23.5
2 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp 20
3 D140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 21.25
4 D220113 Việt Nam học 18
5 D220201 Ngôn ngữ Anh 20.5
6 D220202 Ngôn ngữ Nga 20
7 D220203 Ngôn ngữ Pháp 20.5
8 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 21.5
9 D220209 Ngôn ngữ Nhật 23.75
10 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 24.25
11 D220212 Quốc tế học 20
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)