Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DDQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310101 Kinh tế 20.5
2 D310205 Quản lý Nhà nước 19.5
3 D340101 Quản trị kinh doanh 20.25
4 D340103 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 20
5 D340107 Quản trị khách sạn 21
6 D340115 Marketing 20.75
7 D340120 Kinh doanh quốc tế 21.75
8 D340121 Kinh doanh thương mại 19
9 D340201 Tài chính - Ngân hàng 18.25
10 D340301 Kế toán 20.75
11 D340302 Kiểm toán 19.75
12 D340404 Quản trị nhân lực 20
13 D340405 Hệ thống thông tin quản lý 19.25
14 D380101 Luật 20.5
15 D380107 Luật kinh tế 21.25
16 D460201 Thống kê 19.5
17 D340103LT Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành (Liên thông) 16.5
18 D340121LT Kinh doanh thương mại (Liên thông) 15.25
19 D340201LT Tài chính - Ngân hàng (Liên thông) 15.75
20 D340301LT Kế toán (Liên thông) 15.25
21 D340405LT Hệ thống thông tin quản lý (Liên thông) 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)