Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DDP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140202 Giáo dục Tiểu học 16
2 D140209 Sư phạm Toán học 15.5
3 D310101 Kinh tế phát triển 16.75
4 D340101 Quản trị kinh doanh 15
5 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.5
6 D340121 Kinh doanh thương mại 22
7 D340201 Tài chính - ngân hàng 15.5
8 D340301 Kế toán 15.25
9 D340302 Kiểm toán 15
10 D380107 Luật kinh tế 15
11 D480201 Công nghệ thông tin 15.25
12 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử 15.5
13 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông 15
14 D620114 Kinh doanh nông nghiệp 17.5
15 D340101LT Quản trị kinh doanh (Liên thông) 15
16 D340301LT Kế toán (Liên thông) 15
17 D480201LT Công nghệ thông tin (Liên thông) 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)