Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DDM
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340201 Tài chính ngân hàng 15 Điểm xét học bạ: 18 điểm
2 D340301 Kế toán 15 Điểm xét học bạ: 18 điểm
3 D340101 Quản trị kinh doanh 15 Điểm xét học bạ: 18 điểm
4 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15 Điểm xét học bạ: 18 điểm
5 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 15 Điểm xét học bạ: 18 điểm
6 D520601 Kỹ thuật mỏ 15 Điểm xét học bạ: 18 điểm
7 D510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15 Điểm xét học bạ: 18 điểm
8 D520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 15 Điểm xét học bạ: 18 điểm
9 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15 Điểm xét học bạ: 18 điểm
10 D480201 Công nghệ thông tin 15 Điểm xét học bạ: 18 điểm
11 D520503 Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 15 Điểm xét học bạ: 18 điểm
12 D520501 Kỹ thuật địa chất 15 Điểm xét học bạ: 18 điểm
13 C340201 Tài chính ngân hàng 0 Tốt nghiệp THPT
14 C340301 Kế toán 0 Tốt nghiệp THPT
15 C340101 Quản trị kinh doanh 0 Tốt nghiệp THPT
16 C510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 0 Tốt nghiệp THPT
17 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 0 Tốt nghiệp THPT
18 C511001 Công nghệ kỹ thuật mỏ 0 Tốt nghiệp THPT
19 C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 0 Tốt nghiệp THPT
20 C511002 Công nghệ tuyển khoáng 0 Tốt nghiệp THPT
21 C480202 Tin học ứng dụng 0 Tốt nghiệp THPT
22 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 0 Tốt nghiệp THPT
23 C515902 Công nghệ kỹ thuật Trắc địa 0 Tốt nghiệp THPT
24 C515901 Công nghệ kỹ thuật Địa chất 0 Tốt nghiệp THPT
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)