Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DDI
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340101 Quản trị kinh doanh 11.25
2 C340115 Marketing 12.75
3 C340301 Kế toán 12
4 C480101 Khoa học máy tính 11
5 C480102 Truyền thông và mạng máy tính 10.25
6 C480104 Hệ thống thông tin 10.75
7 C480201 Công nghệ thông tin 10.25
8 C480202 Tin học ứng dụng 13
9 C510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính 10.5
10 C340101LT Quản trị kinh doanh (Liên thông) 10
11 C340301LT Kế toán (Liên thông) 10
12 C480201LT Công nghệ thông tin (Liên thông) 10
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)