Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DDF
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140231 Sư phạm tiếng Anh* 28.75
2 D140233 Sư phạm tiếng Pháp* 18.25
3 D140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc* 21
4 D220201 Ngôn ngữ Anh* 24.25
5 D220201CLC Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)* 19.75
6 D220202 Ngôn ngữ Nga* 20.25
7 D220203 Ngôn ngữ Pháp* 21.25
8 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc* 24
9 D220209 Ngôn ngữ Nhật* 28
10 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc* 26.5
11 D220212 Quốc tế học* 23.5
12 D220212CLC Quốc tế học (Chất lượng cao)* 21.75
13 D220213 Đông Phương học* 23
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)