Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh 19 Xét điểm học bạ 23
2 D340201 Tài chính - Ngân hàng 18.25 Xét điểm học bạ 22.5
3 D340301 Kế toán 18.75 Xét điểm học bạ 23
4 D420201 Công nghệ sinh học 19
5 D480201 Công nghệ thông tin 18 Xét điểm học bạ 23
6 D510202 Công nghệ chế tạo máy 17.25 Xét điểm học bạ 21
7 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 18 Xét điểm học bạ 22
8 D510401 Công nghệ kĩ thuật hóa học 19 Xét điểm học bạ 23
9 D510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường 18 Xét điểm học bạ 23
10 D540101 Công nghệ thực phẩm 20.25
11 D540105 Công nghệ chế biến thủy sản 17.75 Xét điểm học bạ 22
12 D540110 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 19
13 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16 Xét điểm học bạ 20
14 D510203 Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử 16 Xét điểm học bạ 20
15 D510402 Công nghệ Vật liệu 15 Xét điểm học bạ 20
16 D540204 Công nghệ May 17 Xét điểm học bạ 22
17 D720398 Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực 15.5 Xét điểm học bạ 20
18 C220113 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) 10 Xét học bạ 16.5
19 C540204 Công nghệ may 10 Xét học bạ 16.5
20 C540206 Công nghệ da giày 10 Xét học bạ 16.5
21 C220201 Tiếng Anh 10 Xét học bạ 16.5
22 C340301 Kế toán 10 Xét học bạ 16.5
23 C340101 Quản trị kinh doanh 10 Xét học bạ 16.5
24 C540101 Công nghệ thực phẩm 10 Xét học bạ 16.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)