Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DCL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
2 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
3 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
4 D510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
5 D580205 Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
6 D540101 Công nghệ thực phẩm 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
7 D420201 Công nghệ sinh học 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
8 D620109 Nông học 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
9 D340121 Kinh doanh thương mại 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
10 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
11 D340101 Quản trị kinh doanh 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
12 D340201 Tài chính - Ngân hàng 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
13 D340301 Kế toán 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
14 D220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
15 D220201 Ngôn ngữ Anh 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
16 D220213 Đông phương học 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
17 D380107 Luật kinh tế 15 Xét học bạ điểm trung bình 6 điểm
18 C480201 Công nghệ thông tin 0 Tốt nghiệp THPT
19 C340201 Tài chính - Ngân hàng 0 Tốt nghiệp THPT
20 C340301 Kế toán 0 Tốt nghiệp THPT
21 C340101 Quản trị kinh doanh 0 Tốt nghiệp THPT
22 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng 0 Tốt nghiệp THPT
23 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 0 Tốt nghiệp THPT
24 C540102 Công nghệ thực phẩm 0 Tốt nghiệp THPT
25 C220201 Tiếng Anh 0 Tốt nghiệp THPT
26 C220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 0 Tốt nghiệp THPT
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)