Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DCH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860207 Chỉ huy tham mưu đặc công phía Bắc A00 23.75 Tiêu chí phụ điểm thi môn Toán đạt 8 điểm
2 D860207 Chỉ huy tham mưu đặc công phía Nam A00 21
3 D860207 Chỉ huy tham mưu đặc công phía Bắc A01 17.5
4 D860207 Chỉ huy tham mưu đặc công phía Nam A01 16.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)