Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DCG
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D480102 Truyền thông và mạng máy tính 15
2 D480103 Kỹ thuật phần mềm 15
3 D340101 Quản trị kinh doanh 15
4 D340201 Tài chính - Ngân hàng 15
5 D340301 Kế toán 15
6 D220201 Ngôn ngữ Anh 15
7 C480201 Công nghệ thông tin 12
8 C340101 Quản trị kinh doanh 12
9 C340301 Kế toán 12
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)