Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DBV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng 15
2 D480201 Công nghệ thông tin 15
3 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 15
4 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí 15
5 D510401 Công nghệ kĩ thuật hóa học 15
6 D540101 Công nghệ thực phẩm 15
7 D340301 Kế toán 15
8 D340101 Quản trị kinh doanh 15
9 D220213 Đông phương học 15
10 D220201 Ngôn ngữ Anh 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)