Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DBL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140209 Sưu phạm Toán 15 Xét theo học bạ THPT là :22
2 D140212 Sư phạm hóa 15 Xét theo học bạ THPT là :18
3 D140213 Sư phạm sinh 15 Xét theo học bạ THPT là :18
4 D220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 15 Xét theo học bạ THPT là :20
5 D220201 Ngôn ngữ Anh 15 Xét theo học bạ THPT là :18
6 D340101 Quản trị kinh doanh 15 Xét theo học bạ THPT là :18
7 D340201 Tài chính - Ngân hàng 15 Xét theo học bạ THPT là :18
8 D340301 Kế toán 15 Xét theo học bạ THPT là :18
9 D480201 Công nghệ thông tin 15 Xét theo học bạ THPT là :18
10 D620105 Chăn nuôi 15 Xét theo học bạ THPT là :18
11 D620112 Bảo vệ thực vật 15 Xét theo học bạ THPT là :18
12 D620301 Nuôi trồng thủy sản 12.5 Xét theo học bạ THPT là :18
13 C140201 Cao đẳng Giáo dục mầm non 15 Xét theo học bạ THPT là :19.5
14 C140202 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 10 Xét theo học bạ THPT là :22
15 C140231 Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh 10 Xét theo học bạ THPT là :10
16 C220113 Cao đẳng Việt Nam học 10 Xét theo học bạ THPT là :10
17 C340301 Cao đẳng Kế toán 10 Xét theo học bạ THPT là :10
18 C480101 Cao đẳng Khoa học máy tính 10 Xét theo học bạ THPT là :10
19 C480201 Cao đẳng Công nghệ thông tin 10 Xét theo học bạ THPT là :10
20 C620301 Cao đẳng Nuôi trồng thủy sản 10 Xét theo học bạ THPT là :10
21 C640201 Cao đẳng Dịch vụ thú y 0 Xét theo học bạ THPT là :
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)