Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DBD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 15 Điểm xét học bạ: 18
2 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 0 Tốt nghiệp thpt
3 D310301 Xã hội học 15 Điểm xét học bạ: 18
4 D220330 Văn học 15 Điểm xét học bạ: 18
5 D220113 Việt Nam học (Du lịch) 15 Điểm xét học bạ: 18
6 D380107 Luật kinh tế 15 Điểm xét học bạ: 18
7 D420201 Công nghệ sinh học 15 Điểm xét học bạ: 18
8 D480201 Công nghệ thông tin 15 Điểm xét học bạ: 18
9 D340101 Quản trị kinh doanh 15 Điểm xét học bạ: 18
10 D340301 Kế toán 15 Điểm xét học bạ: 18
11 D340201 Tài chính - Ngân hàng 15 Điểm xét học bạ: 18
12 C480201 Công nghệ thông tin 0 Tốt nghiệp thpt
13 C340101 Quản trị kinh doanh 0 Tốt nghiệp thpt
14 C340301 Kế toán 0 Tốt nghiệp thpt
15 C340201 Tài chính - Ngân hàng 0 Tốt nghiệp thpt
16 D510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng(*) 15 Điểm xét học bạ: 18
17 C510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng 0 Tốt nghiệp thpt
18 D220201 Ngôn ngữ Anh 15 Điểm xét học bạ: 18
19 C220201 Tiếng Anh 0 Tốt nghiệp thpt
20 D140206 Giáo dục Thể chất (*) 0 Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V phải dự thi môn Vẽ mỹ thuật, Khối T dự thi môn năng khiếu TDTT tại Đại học Bình Dương
21 D580102 Kiến trúc (*) 0 Điểm xét học bạ: 18
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)