Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CSS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860102 Điều tra trinh sát (Nam) A 25
2 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ) A 26.75
3 D860102 Điều tra trinh sát (Nam) A1 23.75
4 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ) A1 26.5
5 D860102 Điều tra trinh sát (Nam) C 22.75
6 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ) C 26.5
7 D860102 Điều tra trinh sát (Nam) D1 23
8 D860102 Điều tra trinh sát (Nữ) D1 25
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)