Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: CKD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340120 Kinh doanh quốc tế 16
2 C340101 Quản trị kinh doanh 16
3 C340405 Hệ thống thông tin quản lí 16
4 C340301 Kế toán 16
5 C340201 Tài chính - Ngân hàng 16
6 C220201 Tiếng Anh 16
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)